Rubriky
Služby

Profesionálne vedenie účtovníctva by malo byť základom vášho podnikania!

S podnikaním sa spája množstvo oblastí, o ktorých možno začínajúci podnikateľ ani len netuší. Ide najmä o tie menej zaujímavé činnosti, avšak potrebné k tomu, aby mohla firma vôbec podnikať. Jednou z takýchto oblastí je napríklad aj vedenie účtovníctva. To je povinné pre každého, malého i veľkého podnikateľa a preto by naň rozhodne nemali zabúdať. Viesť účtovníctvo vo firme je možné viacerými spôsobmi. Ide o to, čo podnikateľovi najviac vyhovuje a aké má finančné i kapacitné možnosti. Prečítajte si, kto sa vedeniu účtovníctva nevyhne a akým spôsobom je možné ho zapracovať do svojho podnikania.
finanční analýza

Význam účtovníctva

Povinnosti viesť účtovníctvo sa nevyhne žiadna účtovná jednotka, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Môže sa zdať, že vedenie účtovníctva má význam iba pre štát, avšak opak je pravdou. Najmä samotný podnikateľ je schopný z výsledkov svojho hospodárenia ťažiť najviac. Vo firme sa totiž počas roka uskutoční obrovské množstvo rôznych hospodárskych operácií. Ako by bez vedenia účtovníctva podnikateľ vedel vyhodnotiť, či sa mu v podnikaní darí alebo nie? V účtovníctve sa totiž zaznamenávajú príjmy, výdavky, náklady, výnosy a všetko ostatné, čo súvisí s podnikateľskou činnosťou konkrétnej firmy. Okrem toho tiež účtovníctvo eviduje aj majetok firmy, čiže aktíva, a zdroje jeho krytia, čiže pasíva. Výsledky potom môžu podnikateľovi pomôcť vytvoriť si investičný plán na ďalší rok, prípadne vyhodnotiť, čo by bolo možné zlepšiť a kde by bolo možné viac ušetriť. Vedenie účtovníctva poskytuje teda komplexný obraz o jeho podnikateľskej činnosti.
kontrolní audit

Podnikateľ sa musí rozhodnúť, komu zverí svoje účtovníctvo

V úvode sme spomínali, že vedenie účtovníctva je možné zabezpečiť niekoľkými spôsobmi. Prvým z nich je, že podnikateľ si účtovníctvo vedie sám. Je to ten najmenej bežný prípad, pretože okrem toho, že samotného podnikanie má tendenciu sa rozrastať a podnikateľ nie je schopný sám pokryť celú túto oblasť, navyše k tomu potrebuje aj kvalitný účtovný softvér a dobrú znalosť účtovných procesov. Druhou možnosťou je interné vedenie účtovníctva prostredníctvom vlastných zamestnancov. Poslednou, najviac výhodnou možnosťou, je externé vedenie účtovníctva. To znamená, že celú oblasť účtovníctva hodíte na plecia externej firme, ktorá už presne vie, čo s tým.

Všetko podstatné o vedení účtovníctva nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.