Počet detí

Počet detí je slovné spojenie. Ktoré môžeme posudzovať z rôznych aspektov .

  • Počet detí v predškolskom zariadení
  • Počet detí v triede
  • Počet detí na jedného vychovávateľa
  • Počet detí v jednej rodine

chlapec.jpg

 Aspektov je veľa. Mňa ale zaujíma iba ten posledný. Počet detí v jednej rodine. Závisí do značnej miery aj od národa a od geografických aspektov.
V južanských krajinách je počet detí väčší. Rovnako niektoré národy  mávajú historicky viac detí ako iné.
Značný vplyv v počte deti asi zohráva aj viera a vzťah spoločnosti k počatiu a k interrupciám.
 
Sú modely spoločensky akceptovateľné, väčšinou rešpektujúce a naopak modely rodín  udivujúce.
Koľko kto chce mať detí je jeho  osobným rozhodnutím .Treba to rešpektovať. Ak akceptujeme jednodetné rodiny , potom by sme rovnako  mali akceptovať aj tie desaťdetné rodiny.
 
Podstatná je úplne iná záležitosť . Dôraz je kladený na :

  • Schopnosť vychovávať deti
  • Vnútorná vyspelosť na  odovzdanie rodičovskej lásky
  • Do istej miery aj  finančná zodpovednosť

 
Niekto so mnou nemusí súhlasiť. Povie si, že peniaze nie sú potrebné. Má na to právo. Rovnako ako ja mám právo na svoj názor, že  rodičovstvo je aj o zodpovednosti a výchove k zodpovednosti po všetkých stránkach- finančnú nevynímajúc.
Ak nemám peniaze na dôstojné zabezpečenie života pre svoju rodinu, príde mi nezodpovedné rozširovať ju.
Hladujúce, špinavé detičky asi nie sú tým, čo by v spoločnosti malo byť. Každé dieťatko má právo na  slušný život. Ten mu ale majú zabezpečiť podľa mňa jeho zodpovední rodičia.
Tí vedia, čo všetko dieťatko potrebuje okrem lásky, ktorú mu vieme dať.
Sú krajiny, kde počet detí klesá. Nie je to dobré. Sú to hlavne vyspelé krajiny, kde otázka financií asi nie je dôvodom. U nás je prevládajúcim  klasický model  s 2 deťmi.skupinka dětí.jpg
 Nepozerám sa cez prsty na rodiny s viacerými deťmi. Sledujem ale, či dieťa je čisté, sýte a šťastné..
Peniaze nie sú všetkým- žiaľ ale ich aj pri výchove detí nevyhnutne potrebujeme. Zdravá výživa nie je zadarmo, jasle, škôlky tiež stoja nie málo peňazí,
 Rozhodnutie mať deti- je rozhodnutím závažným a zaväzujúcim. Nedá sa to zvrátiť. Postavme sa teda k rodičovstvu naozaj zodpovedne. Tak, aby aj to naše dieťatko malo dostatok  v prvom rade rodičovskej lásky a v rade druhom finančné zázemie potrebné pre život.