Rubriky
Ekonomika

5 fáz podnikania

Každý podnikateľ nejako začína, otázne však je a rozdiel býva v tom, akou cestou chce ísť, či akými (aj nefinančnými) prostriedkami disponuje. Teda nápadom, produktom, ľuďmi,… Čiže aj pojem podnikateľ nie je taký jednotvárny. Neskôr prichádzajú ďalšie fázy, ako aj odlišné zameranie a odlišné ciele. Každopádne pri každej fáze musí zostať podnikateľ podstate rovnako aktívny, len iným smerom. Zamerajme sa tak na typy podnikateľov na základe fázy vývoja ich činnosti, pričom začneme úplne od začiatku.

podnikatel

Idealista:Zatiaľ nedisponuje takmer žiadnymi tržbami, ale iba tou prvou, základnou, avšak nadmieru dôležitou vecou. Nápadom. A ešte k tomu i odhodlaním a silnou vierou v úspech jeho plánu. Zatiaľ je skôr vo fáze testovanie svojho nápadu či produktu, jeho aktuálnom cieľom je nájsť ľudí, ktorých by oslovil a ktorí by mu pomohli s realizáciou.

Startupista: Už disponuje zčasti zrealizovaným nápadom, je to fáza, v ktorej dotyčný už pokročil k niečomu podstatnejšiemu pre trh, teda prínosom produktu. Tržby už v podstate existujú, ale zatiaľ sú pomaly na vzostupe. Pomaly, ale na vzostupe nahor, čo  je zatiaľ celkom dôležité.  Keďže ide o jednu zo začiatočných fáz, zisky sú, no zatiaľ nepokrývajú vzniknuté náklady. Jeho momentálnym cieľom je orientácia na martketing, predaj, ale aj vývoj svojho produktu.

Budovateľ: Táto fáza je už na trhu celkom úspešná, vlastne činnosť a plán konečne dosahuje svoj maximálny potenciál. Už ho brzdí možno iba nedostatok ľudí, nakoľko takýto proces si vyžaduje i viac starostí a práce. Zákazníkov hromadne pribudlo, no a na jedného človeka je to príliš veľa práce. Potrebuje tak zostaviť kvalitný tým zložený z viacerých zamestnancov. Skrátka svoj projekt a svoju spoločnosť doslova budovať, čiže aj systematizovať a riadiť množstvo vzniklých procesov.

graf

Líder: Chceme či nechceme, ľahko môže nastať situácia pohyblivosti, nestálosti zisku ako aj násho vplyvu na trhu a kvalít našich služieb. Túto nestálosť musí niekto regulovať k čo najpozitívnejším výsledkom. Zlepšovaším a triedením personálu, ale aj zaužívaných procesov.
Inovátor: Finálna fáza, kedy už nehľadíte iba na reguláciu svojho podniku, ale chcete maximálne preraziť na trhu, byť viditeľne vpred pre konkurenciou. Vašou úlohou už nie je iba stabilita, ale neustále inovácie a titul jednotka na trhu.